Gebruikte machines

- Mogelijkheden en perspectieven -

Bij geplande investeringen in een machine wordt de ondernemer vaak gevraagd wat de juiste machine is, een nieuwe of een goede gebruikte machine. Zoals altijd in het leven kom je er pas na een bepaalde tijd achter of de beslissing de juiste was. Eén aspect is zeker, maar de gebruikte machine legt doorgaans minder kapitaal vast!

De steeds snellere ontwikkelcycli en veranderende eisen van de markt spreken voor de snel beschikbare gebruikte machine. De operator kan hier direct gebruik van maken, zonder levertijd, als het ook direct inzetbaar is voor de applicatie. Grote aanpassingen of ontbrekende apparaten kunnen het tijdsvoordeel snel tenietdoen.

Als het om compromissen gaat, wordt het bij gebruikte machines altijd kritiek. Wat heeft de gebruikte machine niet, maar wat heb ik nodig voor mijn productie? Kan ik deze functie misschien achteraf inbouwen en wat kost deze inbouw tijd en geld?

Er rijzen veel vragen. Er is stof tot nadenken die mogelijkheden kunnen bieden om een functioneel tekort te compenseren. Deze gedachten kunnen b.v. zijn de volgende:

Rekening houdend met al deze gedachten, kan zelfs een gebruikte machine die op het eerste gezicht ongeschikt lijkt, de juiste zijn.

Kritische punten voor gebruikte machines zijn:

Kritieke componenten op machines zijn:

Een gebruikte machine met veel speciale gereedschappen en apparaten lijkt misschien op het eerste gezicht aantrekkelijk, maar heb ik deze gereedschappen en apparaten echt nodig of verspil ik gewoon waardevolle opslagruimte? Een punt dat moet worden gecontroleerd, is of onnodige gereedschappen en apparaten kunnen worden verkocht. Vanuit dit oogpunt is het kopen van een gebruikte machine misschien heel anders en behoorlijk lucratief.

Uit andere gebieden van machinebouw, b.v. In de auto-industrie en vooral bij klassiekers is het een absoluut gangbare procedure om van twee of drie defecte objecten een goed bruikbare kopie te maken. Dit kan ook worden geïmplementeerd in de markt voor gebruikte werktuigmachines. Dit vereist een hoog niveau van expertise met het vermogen om het project met vakmanschap uit te voeren. Als bijwerking blijven er aan het eind meestal genoeg reserveonderdelen over. Een dergelijke implementatie kan uiteraard ook worden toevertrouwd aan gekwalificeerde servicebedrijven. Uiteindelijk is dit een wiskundige.

Er is een belangrijk punt om in gedachten te houden. Gebruikte machines vallen niet onder de Machinerichtlijn, maar er zijn twee gevallen die een uitzondering zijn:

  1. Machines die voor het eerst in de Europese Economische Ruimte (EER) worden geïmporteerd, moeten voldoen aan de eisen van de huidige Machinerichtlijn (MRL), ook als ze worden gebruikt.
  2. Gebruikte machines die tijdens een ombouw aanzienlijk zijn veranderd, worden als nieuwe machines beschouwd en moeten aan de conformiteitsprocedure worden onderworpen. Het is niet altijd gemakkelijk te beoordelen of een omgebouwde machine al dan niet als significant veranderd moet worden beschouwd. Hulp wordt geboden door stroomdiagrammen die aan het einde van de run leiden tot het resultaat "Significante verandering in machines", ja of nee!

De procedure moet in al zijn stappen worden gevolgd en volledig worden gedocumenteerd. Risicoanalyses, bedienings- en bedieningsinstructies moeten worden opgesteld. Opgemerkt moet worden dat de kosten hiervoor niet onbeduidend zijn.

Als een bedrijf een gebruikte machine koopt of een machine ombouwt, moet het ervoor zorgen dat de machine voldoet aan de eisen van de industriële veiligheidsverordening voordat deze opnieuw wordt gebruikt.

Het vinden van de juiste gebruikte machine met alle opties goed is bijna onmogelijk. Streven naar een 80% oplossing is realistisch. Hoe kan dit doel worden bereikt of zelfs overtroffen?

Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden:

  1. Zoek over het hele bord,
    Tractoren zijn te vinden in landbouwmachines maar ook in bosbouwmachines.
    Er zijn cirkelzagen en boren in de gereedschapswerktuigsector maar ook in houtbewerkingsmachines. Boren uit de drukperssector zijn eerder ongeschikt, omdat ze zijn ontworpen voor papier of karton.
  2. Heftrucks, kranen en transporteurs zijn aparte categorieën, d.w.z. maar niet dat b.v. Kranen zijn te vinden in de categorie bouwmachines.
  3. Zoek naar specifieke typen of fabrikanten. Vergelijk de zoekresultaten.
  4. Het invoeren van 3 zoekcriteria levert meestal een handig zoekresultaat op. Varieer de zoekcriteria en kijk ook wat de zoekresultaten opleveren als je het criterium verwijdert dat voor jou het minst belangrijk is.

Laten we eens kijken welke andere voordelen gebruikte machines hebben. Over duurzaamheid hebben we het nog niet gehad. Elke gebruikte machine die nog zuinig in de productie kan worden ingezet, is duurzaam. Er hoeven geen grondstoffen te worden gewonnen en er hoeft geen energie te worden gebruikt om een nieuwe machine te maken. De vraag rijst nu of hetzelfde werk effectiever kan worden gedaan door een nieuwe machine. Dit is waar de ROI (Return of Investment) in het spel komt.

Voor bepaalde toepassingen wordt ook specifiek op oude gebruikte machines gezocht. Deze zijn vooral in trek als het gaat om het bouwen van zeer nauwkeurige individuele machines. De machinebedden van gebruikte machines die zo oud mogelijk zijn, zijn het doel van verlangen, zeker wanneer de gebruikte machines zijn uitgerust met gietijzeren machinebedden. Oude machinebedden die jarenlang aan hitte, trillingen en stoten zijn blootgesteld, zijn zeer spanningsarm. Als deze machinebedden weer in de geleiders worden bewerkt, vormen ze een zeer goede basis voor precisiemachines. Bij gietijzeren bedden geldt ook dat deze machinebedden zeer goed trillingen absorberen. Dit maakt het mogelijk om zeer nauwkeurige speciaalmachines te bouwen die ook bewerkingen en metingen in het µ-bereik mogelijk maken.

Hier zie je dat de gebruikte machines zeker een toekomst hebben, en dat komt niet alleen door de prijs en de levertijd. Een ander punt dat in het voordeel van gebruikte machines spreekt, zou kunnen zijn dat het bedrijf al machines van hetzelfde type gebruikt. De investering betekent in dit geval dat er geen kosten zijn voor training of uitrusting.

Hoe de beslissing voor een machine ook wordt genomen, op tramao vindt u niet alleen de nieuwe en gebruikte machines, maar ook servicebedrijven, gereedschappen, reserveonderdelen, accessoires en faciliteiten.

CO