Bruikbare informatie

Bouwmachines

- Geschiedenis, processen, toepassingen en toekomst -

Iedereen kent de schop. Het is echter geen bouwmachine, want hij wordt aangedreven door menselijke kracht. Gereedschap wordt al duizenden jaren gebruikt bij bouwwerkzaamheden. De schop is slechts een voorbeeld van de vele gereedschappen, haken, beitels en hamers waren ook bekend in het stenen tijdperk.

We hoeven niet lang na te denken over de mogelijkheden om constructies te bouwen zonder bouwmachines. Bijna iedereen van ons kent wel minstens één van de 7 wereldwonderen. Andere goede voorbeelden zijn bouwwerken zoals paleizen, kastelen en kerkgebouwen die lang vóór de industrialisatie werden gebouwd. Een boek van Bodo W. Jaxtheimer heet "In de lucht gegooid - het wonder van de gotische architectuur". Geen van de gebouwen die in het boek worden beschreven en opgetrokken, is gebouwd met machinekracht. De bouwers kenden hefbomen, hellende vlakken, rollen, wiggen, steigers, katrollen en menselijke kracht. Dieren werden ook vaak gebruikt om te trekken.

Dierlijke krachten zijn ook bekend uit de mijnbouw. Ook daar werden pony's vaak gebruikt als "bouwmachines", d.w.z. trekpaarden, naast menselijke kracht.

De toepassingsgebieden voor bouwmachines zijn zeer divers. Deze omvatten civiele techniek, bouwconstructie en mijnbouw. Maar dat is niet alles. In de literatuur staat o.a. Er is bijvoorbeeld ook sprake van civiele techniek Tunnelbouw, bruggenbouw, spoorbouw, wegenbouw en waterbouw.

De verschillende toepassingsgebieden van bouwmachines hebben uiteraard een lange geschiedenis. We zullen proberen hun assortiment te belichten en de meest uiteenlopende toepassingsgebieden te laten zien.

De industriële revolutie was ook het startpunt voor de ontwikkeling van bouwmachines. De stoommachine dreef de eerste baggerschepen aan, ook wel stoomzuigers genoemd, en ook stoomschepen werden omgebouwd tot drijvende baggerschepen.

De bouwmachines kenmerken zich door het feit dat ze veelal mobiel zijn en voorzien van gereedschappen voor het bewerken van grond of steen.

Ze zijn beschikbaar voor een breed scala aan processen. Qua techniek onderscheiden we deze machines als volgt:

Deze lijst pretendeert niet compleet te zijn. Er zijn andere categorieën en bouwmachines zonder welke de aanleg van gebouwen of verkeersroutes ondenkbaar zou zijn. Deze omvatten Tunnelbouwmachines, bruggenbouwmachines, waterbouwmachines en doorgaans ook de kranen.

Boormachines, zoals we ze in de metaalbewerking beschrijven en leren kennen, worden natuurlijk ook in de bouw gebruikt. In de mijnbouw zien deze er anders uit dan bij tunnelbouw. Deze zijn als handboren uitgerust met steenboren en ook bij steenboren wordt de hamerfunctie toegevoegd. Ook hier zijn er veel varianten in het geslacht.

Een zeer indrukwekkend voorbeeld van boormachines zijn de tunnelboormachines, die enorme boorkoppen hebben met een diameter van enkele meters.

Bovendien mag een uitgebreid assortiment accessoires en gereedschappen als onafhankelijke categorieën bouwmachines niet ontbreken. De accessoires en gereedschappen zijn bijvoorbeeld:

We volgen deze uitsplitsing van bouwmachines ook in termen van hun functies bij het structureren van de categorieën op ons tramao.de-platform.

Automatisering vindt ook zijn weg naar moderne bouwmachines. Het omvat o.a. de volgende belangrijke gebieden:

Hoe zit het met de toekomst van bouwmachines?

De toekomst van de bouwsector ziet er goed uit. Naast veel nieuwbouwprojecten over de hele wereld is er ook veel werk aan de onderhoudszijde. Alleen de bruggen die gerenoveerd moeten worden worden genoemd. Het grootste probleem hierbij is het verouderingsproces van het gewapend beton. Door scheuren in het beton wordt de wapening aangetast door het binnendringen van water en, zoals bekend, werkt binnengedrongen water als explosieven bij vorst. Veel bruggen moeten ook worden vervangen door nieuwbouw.

De evolutie stopt ook niet bij bouwmachines. Moderne materialen en toenemende eisen aan de producten zullen bepalend zijn voor de ontwikkelingsstappen, waarbij het belang van duurzaamheid ook in de bouwsector zal toenemen. Recycling zal in de toekomst belangrijker worden. Zo kunnen bijvoorbeeld oud, gebroken asfalt of andere afvalproducten worden gemengd met vers asfalt. Bouwpuin (beton, stenen, mortel) kan in gebroken toestand de basis vormen voor nieuwe funderingen in de weg-, spoor- of woningbouw.

Ook het architectonisch ontwerp is voortdurend aan verandering onderhevig. Op veel gebieden vervangen glas en staal steen en beton. De race om het hoogste gebouw ter wereld is nog in volle gang. Momenteel in 2020 is de Burj Khalifa in Dubai met 828 meter het hoogste gebouw ter wereld. Deze was al in 2009 afgerond en in 2010 officieel geopend.

De hoogtemarkering van 1000 m zal in de nabije toekomst zeker worden overschreden. Een project dat sinds 2013 loopt, is de Jeddah Tower (voorheen Kingdom Tower) in Saoedi-Arabië.

De wetenschap ziet technische mogelijkheden voor gebouwen tot 2000 m hoog. Dit betekent echter ook dat er veel uitdagingen en nieuwe ontwikkelingen nodig zijn in de bijbehorende gebouwentechniek. Dit geldt bijvoorbeeld voor de liften, de veiligheidstechniek bij brand en de daarbij behorende noodzakelijke evacuatieconcepten.

Andere toekomstige projecten zijn onder meer drijvende huizen en steden, landaanwinning door drainage en het verhogen van de aardbevingsbestendigheid van gebouwen.

Uiteindelijk is de enige optie die de fabrikanten van bouwmachines overblijven, hun producten aan te passen aan de groeiende eisen van de markt. Het feit blijft echter dat eenvoudige universele machines zoals Graafmachines, gevraagd door de markt. Dit moet de toekomst van bouwmachines in al zijn vormen veiligstellen.


Vind een grote keuze aan bouwmachines op onze marktplaats!
CO