Useful information

Baskı makineleri

- Geçmiş, süreçler, uygulamalar ve gelecek -

Bugünün kurallarına göre, makine terimi motorlar veya silindirler gibi sürücüler tarafından tanımlanmaktadır. Bu tanımdan kurtulursak, baskı makineleri 15. yüzyılın ortalarında yaratıldı. Johannes Gutenberg, matbaalar kullanılarak basılan hareketli metal harf ve sayıların kullanımıyla kitapların yaratılmasında devrim yarattı. Bunlar, bir mil döndürülerek manuel olarak çalıştırıldı. Basınç, mil ve ekli basınç plakaları aracılığıyla oluşturulmuştur.

Bu tür vidalı presler, bağcılıktan zaten biliniyordu. Bunlar daha çok tipo baskı için dönüştürüldü.

İlk matbaa makinelerinin icadıyla ortaçağ dönemi filmlerinden bildiğimiz gibi elle kitap yazma süreci tarih oldu. Öncelikle keşişler İncil'i elle kopyaladılar.

Baskı makinelerinin uygulama alanları çok çeşitlidir. Buna gazete baskı makineleri, tipo baskı makineleri veya ofis makineleri dahildir.

Baskı makinelerinin çeşitli uygulama alanlarının doğal olarak uzun bir geçmişi vardır. Ürün yelpazesine ışık tutmaya ve en çeşitli uygulama alanlarını göstermeye çalışacağız.

Daha önce duyduğumuz gibi, matbaa makinelerinin gelişimi Orta Çağ'da başladı. Hala panel konstrüksiyona dayanan mekanik olarak çalışan baskı makineleri, 19. yüzyılın başından beri varlığını sürdürüyordu. 19. yüzyılın ortalarında basılacak belgenin 2 döner silindir arasında geçtiği ilk rotasyon baskı makinesi geliştirildi. Geliştirme devam ettikçe, manuel krank tahrikleri elektrikli motorlarla değiştirildi.

Farklı işlemler için baskı makineleri mevcuttur. Teknoloji açısından bu makineleri şu şekilde ayırıyoruz:

Aşağıdaki liste, baskı makinelerinin yapısının iyileştirilmesini göstermektedir:

Ayrıca, baskı makinelerinin bağımsız kategorileri olarak geniş bir aksesuar ve araç yelpazesi eksik olmamalıdır. Aksesuarlar ve araçlar, örneğin şunları içerir:

Tramao.de platformumuzdaki kategorileri yapılandırırken, baskı makinelerinin bu bölümünü işlevleriyle ilgili olarak da takip ediyoruz.

Otomasyon, modern baskı makinelerine de giriyor. Otomasyon, i.a. aşağıdaki önemli alanlar:

Baskı makinelerinin geleceği ne olacak?

Gibi hedeflerden kağıtsız ofis, çoğu şirket hala çok uzaktadır. Aksine, kesinlikle gerekenden daha fazlası basılır.

Her hafta, birçok haneyi iki veya üç kez etkileyen reklamlar, atık kağıda okunmaz hale geliyor.

Gazete, dergi ve dergi gibi yazılı basın tirajı azalmaktadır. Reklamdan elde edilen gelir de düşüyor. Ancak, bu yalnızca baskı makinesi üreticilerini sınırlı ölçüde etkiler, çünkü diğer tarafa daha ayrı reklamlar basılmıştır.

Sürdürülebilirliğin önemi basım sektöründe de artacak. Gelecekte geri dönüşüm daha önemli hale gelecektir. Örneğin atık kağıt, taze kağıtla karıştırılır. Halihazırda% 100 geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış baskı ürünleri var.

Nihayetinde, baskı makinesi üreticileri için kalan tek seçenek, ürünlerini pazarın artan taleplerine uyarlamaktır. Bu, ör. pazarlama nedenleriyle ürün paketlemesinin giderek daha önemli hale gelmesi gerçeği. Ambalaj kağıt, karton, plastik veya filmden yapılmış olmasına bakılmaksızın çoğu durumda basılır.

Bu, birçok alanda baskı makinelerinin geleceğini güvence altına almalıdır.


Pazarımızda çok çeşitli baskı makineleri bulun!
CO