Naše společnost

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert.“
Albert Einstein

Náš svět se neustále mění. Pozitivní i negativní vývoj naší planetě představuje výzvu. Řada nových technických výdobytků nám usnadňuje život a mnoho příležitostí nabízí i digitalizace.

Věříme v pozitivní budoucnost.

Nikdy nechceme zůstat na místě a chceme ze sebe vydat to nejlepší: bez ohledu na to, kde v životě se zrovna nacházíme.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vyzkoušet něco nového i v profesním životě. Stroje a technika pro nás vždy byly a stále jsou velkou vášní.


My, zakladatelé tramao

Pro koupi použitého stroje mluví celá řada argumentů: rychlá dostupnost, přehledné investice, ale především udržitelnost, kterou nabízí delší dobu použití zejména u novějších použitých strojů.

V oblasti použitých strojů a zboží už kvalitní zprostředkovatelské platformy existují. S portálem tramao, jehož název vychází z anglických slov „trade machines online“, chceme však jít ještě o krok dále. Chceme propojit výrobce strojů s jejich prodejci, servisními společnostmi, dodavateli náhradních dílů, prodejci nástrojů a koncovými uživateli.

Právě touto cestou se chceme vydat. A co vy?


Naše vize

Férovým a otevřeným způsobem propojit výrobce a prodejců strojů, servisní společnosti, poskytovatele nástrojů a uživatele, abychom tak pomohli zajistit dlouhodobý ekonomický úspěch všech zúčastněných.


Naše poslání

Vytvořit jednoduchou a přehlednou internetovou platformu pro použité investiční zboží s rychlým přístupem k potřebné podpoře.

CO